Maria01 työmaalla seurattiin lämpötiloja ioLiving ratkaisulla

Pohjoismaiden johtavan startup-keskittymän rakentamisessa hyödynnetään älykkäitä IoT-ratkaisuja

Entisissä Marian sairaalan tiloissa toimiva Maria 01 startup-keskus ja sen campus-alue valmistuvat hyvää vauhtia. Nykyisen laajennussuunnitelman toteutuessa tavoitteena on saada alueelle noin 650 uutta toimijaa ja vähintään 4 000 työpaikkaa. Suunnitelmien mukaisesti v. 2021 alueella kohtaavat ideoitaan kehittävät startupit, suuryritykset, potentiaalisia tulevaisuuden tähtiä etsivät sijoittajat, yrityskiihdyttämöt ja tutkimus- ja kehitystoiminta. Modernin hankkeen toteutuksessa hyödynnetään viimeisintä IoT-teknologiaa.

Museoviraston erityisvaatimukset otetaan huomioon modernin teknologian avulla

Maria 01 ei ole tavallinen rakennushanke. Tavoitteena on rakentaa alueelle moderni campus niin, että alueella otetaan huomioon vanhan sairaala-alueen historialliset arvot. Näiden arvojen toteutumista valvoo Museovirasto, joka on asettanut rakentamiselle useita vaatimuksia.

Entisen Marian sairaalan alueen kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti huomattavan arvokkaat rakennukset ovat niin vanhoja, että niiden rakentamisessa täytyy ottaa huomioon mm. rakennustyön aikainen lämpötila, joka täytyy koko ajan olla 15-20C. Jotta lämpötilan jatkuva seuranta mahdollistui, työmaalla otettiin käyttöön ioLivingin IoT-antureihin perustuva reaaliaikainen olosuhdeseuranta.

”Vanhojen rakennusten hauraiden pintojen takia Museovirasto edellytti jatkuvaa lämpötilan seurantaa. He suosittelivat ioLivingin ratkaisua, jossa lämpötilatiedot saadaan automaattisesti talteen IoT-antureiden kautta. Turhat työvaiheet jäävät näin pois ja kaikki hyötyvät. Manuaalinen mittaaminen olisikin näin isolla työmaalla hankalaa”, sanoo STARAn työnjohtaja Santeri Lehtonen.

Jatkuva olosuhdemittaus on tehokas ratkaisu

Rakennusvaiheessa käytetään usein tilapäisiä lämmitysjärjestelyjä. Lämmitys voi tällöin katketa ennakoimattomasti, mikä puolestaan voi johtaa vesijohtojen jäätymiseen. Lämpötilan laskiessa ilmankosteus kondensoituu kylmille pinnoille aiheuttaen myöhemmin home- ja kosteusvaurioita. ioLivingiin ratkaisun jatkuva lämpötilaseuranta antaa hälytykset puhelimeen, mikäli asetetut lämpötilarajat alittuvat tai ylittyvät.

ioLiving on IoT-teknologiaan perustuvien olosuhdemittausratkaisujen edelläkävijä Suomessa. ioLivingin antureita on toimitettu jo yli 30 000 kpl ja niillä on tehty yli 2 miljardia mittausta. Yhtiö kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Rakennustoimialan olosuhdemittaukseen liittyvät ratkaisut ovat tuotekehityksen keskiössä.

”ioLivingin antureita on Marian sairaalan työmaalla asennettuna rakennusten eri kerroksissa 12 kpl. Ne välittävät reaaliaikaisesti lämpötiladataa järjestelmään, josta se on kätevästi luettavissa nettikäyttöliittymän kautta missä ja milloin tahansa. ioLivingin järjestelmä myös arkistoi mittausdatan mahdollista myöhempää käyttöä ja raportointia varten. Olemme olleet todella tyytyväisiä ratkaisun yksinkertaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen”, sanoo STARAn työnjohtaja Santeri Lehtonen.

Lue lisää tästä mielenkiintoisesta Maria01 -hankkeesta

Visualisoinnit:  AOR Architects

 

”Museovirasto edellytti työmaalla jatkuvaa lämpötilan seurantaa. He suosittelivat ioLivingin ratkaisua, jossa lämpötilatiedot saadaan automaattisesti talteen IoT-antureiden kautta. Turhat työvaiheet jäävät näin pois ja kaikki hyötyvät”, sanoo STARAn työnjohtaja Santeri Lehtonen.

Lue lisää ioLiving asiakaskertomuksia

Lue lisää asiakkaidemme kokemuksia reaaliaikaisesta olosuhdeseurannasta

Rakennetun ympäristön olosuhteiden seuranta

Rakennusten olosuhdeseuranta

ioLivingin mittaustiedon keräyslaitteilla ja pilvipalveluratkaisulla turhat työvaiheet poistuvat sekä laatu ja ennustettavuus paranevat. Seuraa olosuhteita sekä rakennustyömailla että rakennusten käytön aikana.

Lue lisää

Kysy lisää!

Haluatko tietää lisää tarkasta ja luotettavasta ratkaisusta rakentamisen olosuhdeseurantaan? Jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.