Paine-eron seuranta CityIoT-hankkeessa
05.02.2021

Datan hyödyntäminen tuo säästöjä

CityIoT-hankkeessa selvitettiin uuden teknologian hyödyntämistä. Oulussa yritysten kanssa testatut palvelut keskittyivät rakennusten kunnossapidon ja elinkaaren hallinnan parantamiseen. Tulevaisuuden älykkäissä kaupungeissa palvelut ovat sähköisiä ja perustuvat langattomaan tiedonsiirtoon.

– Automaatiojärjestelmän toimittaja on tyypillisesti linjannut, miten kerättyä dataa käsitellään ja millaisia graafeja siitä piirretään. Jos asiakas haluaa käyttää dataa laajemmin, on keskusteltava muutostarpeista järjestelmätoimittajan kanssa, kertoo Oulun yliopistolla CityIoT-hanketta vetänyt Pirjo Rousu.

Toimijoista riippumaton ja avoin IoT-alusta tuo uutta tehoa datan hyödyntämiseen kiinteistöjen huollossa ja ylläpidossa. ioLiving oli hankkeessa mukana seuraamalla yhdeksän kuukauden ajan kiinteistön paine-eroja ja sisäilman laatua Haapalehdon ja Pöllönkankaan sekä Pikku-Iikan päiväkodeissa.

Seurannan aikana havaittiin miten paine-erot muuttuvat käytön aikana. Myös hiilidioksidipitoisuus vaihtelee. Kokonaiskuvan saaminen edellyttää jatkuvatoimista sisäilman seurantaa. Jos mittaukset tehdään vain lyhytaikaisesti (esimerkiksi yhden viikon ajan) ei kiinteistön toimintaa opita ymmärtämään.

– Kiinteistön käyttäjän näkökulmasta projekti sujui vaivattomasti. On hyvä saada tietoa siitä, missä vaiheessa elinkaarta päiväkotimme rakennus on, Pikku-Iikan päiväkodin johtaja Helinä Pykäläaho toteaa.

Kiinteistön paine-erojen mittaaminen on tärkeä toimenpide, kun seurataan ilmanvaihdon toimivuutta. Väärin toimiva ilmanvaihto aiheuttaa sisäilmaongelmia. Pitkittyessään sillä on vaikutusta myös kiinteistön käyttöikään. Paine-eron seurannasta saatu data tukee kiinteistöhuollon toimia ja niiden ajoitusta. Jos tiedoissa havaitaan ongelmakohtia, korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

– Paine-erojen mittaaminen on tärkeää myös esimerkiksi korjausrakentamisessa, kun pitää varmistaa, ettei pöly pääse siirtymään saman rakennuksen sisällä paikasta toiseen, ioLivingin toimitusjohtaja Matti Verkasalo sanoo.

ioLivingillä on vuosien kokemus IoT-palveluista. SmartKitchen ja SmartComstruction palvelut ovat laajassa käytössä. Paine-erojen mittaaminen toi uudenlaista haastetta, sillä mittaustuloksia täytyi saada huomattavasti tiheämpään tahtiin kuin aiemmin. Pystyimme konfiguroimaan palvelumme myös tähän käyttötarkoitukseen.

Lue lisää kokeilusta, CityIoT:stä ja 6Aika-hankkeista Business Aseman artikkelista.

Kuvassa: ioLivingin toimitusjohtaja Matti Verkasalo ja CityIoT-hankkeen projektipäällikkö Pirjo Rousu.