Ilmanvaihto rakennuksissa paremmaksi IoT ratkaisulla esim. päiväkodeissa
05.11.2019

Oulussa selvitettiin päiväkotien ilmanvaihtoa

ioLiving ja Esineiden Internet tulivat avuksi

Oulun kaupunki haluaa taata omistamissaan kiinteistöissä hyvän sisäilman. Osana CityIoT-hanketta kolmeen päiväkotiin asennettiin ioLivingin älykkäät tiedonkeräyslaitteet ja avattiin IoT-pohjainen palvelu reaaliaikaista paine-eron seuraamista varten. Mittausten hyödyllisyys tuli esiin jo alkumetreillä, koska tuloksissa havaittiin poikkeamia, joiden perusteella ilmanvaihtoa korjattiin paremmin toimivaksi.

Hankkeessa kerättiin tietoa myös siitä, miten reaaliaikaisia mittaustuloksia voidaan hyödyntää kiinteistöjen kunnossapidossa ja elinkaaren hallinnassa. Havaitaanko pidemmän aikavälin mittaustulosten trendien perusteella poikkeamia, jotka vaikuttavat mm. kiinteistöjen ilmanlaatuun ja rakenteisiin sekä sitä kautta tilojen laatuun, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Nykyisellään kiinteistöjen paine-erojen mittaaminen on pääsääntöisesti lyhyellä aikavälillä tapahtuva arvojen tarkistus. Jatkuvalla seurannalla saavutettaisiin kuitenkin selkeästi merkittävää etua kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa. Tällöin poikkeamiin päästään reagoimaan heti niiden syntyessä ja vältetään pysyvien vaurioiden syntyminen.

ioLivingin ratkaisu reaaliaikaiseen olosuhdeseurantaan on helppokäyttöinen ja tarkka

ioLiving tiedonkeräyslaite paine-eron mittaamiseen on kätevä asentaa ja käyttää, ja sen toiminta perustuu uusimpaan sensori- ja mobiiliteknologiaan. Pieni laitekoko ja huomaamaton ulkoasu sopivat hyvin myös julkisiin tiloihin. Koska järjestelmä on helppo asentaa ja nopea ottaa käyttöön, on se myös kustannustehokas keino seurata haluttuja olosuhteita. ioLiving ratkaisun avulla mitataan ja seurataan rakennusten paine-erojen lisäksi myös sisäilman lämpötilaa, ilmankosteutta ja CO2 pitoisuuksia. ioLiving ratkaisu on ollut käytössä jo vuodesta 2015.

Tutustu ioLivingin tiedonkeräyslaitteeseen, jolla mitataan paine-eroa, lämpötilaa ja kosteutta.

Uutena ominaisuutena kuvanäkymä – ImageView

Olemme tuoneet palveluun uutena ominaisuutena kuvanäkymän. Käyttäjän seuraamat kohteet sijoitetaan suoraan käyttäjän omaan kuvaan. Kuvana voidaan käyttää mm. pohjapiirustusta tai muuta tarkoitukseen sopivaa. Kuvanäkymä helpottaa laitteiden hallinnointia palvelussa. Lisäksi se antaa yhdellä näkymällä visuaalisen kuvan kohteiden mittausarvoista. Kuvanäkymästä voi helposti siirtyä katsomaan tietyn alueen tarkempia tietoja.

Kiinteistösalkku, valmis ratkaisu kaikille kiinteistöille

ioLiving on suunnitellut kiinteistöille täysin valmiin ratkaisun ”Kiinteistösalkun”. Laitteet toimitetaan asiakkaalle valmiiksi aktivoituina ja testattuina. Jokainen toimitettu kiinteistösalkku on asiakkaan tarpeiden mukaiseksi muokattu. Kiinteistön reaaliaikainen olosuhdeseuranta selkeän käyttöliittymän kautta voi alkaa, kun laitteet on asennettu paikoilleen haluttuihin kohteisiin.

Tulevaisuuden Smart City -ratkaisut 

Smart City -hankkeen tavoitteista kerrotaan 6Aika- ja CityIoT-sivuilla seuraavaa: ”Älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit investoivat erilaisiin sensoriteknologioihin ja etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi. Haasteena on tunnistaa IoT:n mahdollisuudet ja tietoturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä kyetä hyödyntämään eri lähteistä tulevaa dataa täysimääräisesti.”

Lue lisää CityIoT-hankkeesta  

ioLiving halusi tuoda oman osaamisensa osaksi Smart City -ratkaisuja uusinta mobiiliteknologiaa hyödyntäen sekä edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Tutustu ioLivingin IoT-pohjaiseen palveluun