Jäätymisen estäminen rakennustyömaalla
26.01.2022

Jäätyminen voitiin estää rakennustyömaalla

Rakennustyömailla törmätään usein odottamattomiin tilanteisiin. Näistä yksi tuli vastaan oululaisella työmaalla, jossa jouduttiin kytkemään vesi huoneeseen, kun ikkunoiden tilalla oli vasta pressut peittona.

Asioiden tekeminen aikataulusta poiketen sisältää aina omat riskinsä. Ja varsinkin, kun siihen lisätään vielä pohjoinen ilmasto ja talviset olosuhteet sekä jäätymisvaara. Vesiputket saattavat jäätyessä aiheuttaa mittavat vesivahingot.

Jäätymisen vaaratilanne saatiin hallintaan seuraamalla jatkuvatoimisesti huoneen olosuhteita. Lämpötilan seuranta voitiin aloittaa nopeasti, koska työmaalla oli jo valmiiksi käytössä ioLiving-olosuhdeseuranta. Tarvitsi vain sijoittaa huoneeseen lämpötilan mittalaite ja napsauttaa siihen virrat päälle. Lämpötilan hälytysrajaksi asetettiin + 5 ºC. Näin varmistettiin, että oikeat ihmiset saavat heti hälytysviestin, jos lämpötila laskee sen alle.

Vain muutaman minuutin työllä voitiin ennakkoon välttää olosuhteet, jotka olisivat voineet johtaa kalliiden vahinkojen syntymiseen.

Mihin mittalaite kannattaa sijoittaa työmaalla?

ioLiving lämpötilan mittalaitteen voi sijoittaa työmaalla haluttuun kohtaan. Vaikka suoraan vesiputken läheisyyteen tai ikkuna-aukon viereen riippuen halutusta tavasta seurata lämpötilaa. Asennus on helppo tehdä itse paikan päällä.

Tarvittaessa voit turvautua ioLiving-asiantuntijapalveluun, josta saat tarkkoja tietoja siitä, kuinka laite kannattaa sijoittaa kussakin tilassa. Ajantasainen tieto kohteesta välittyy kaikille osapuolille ja neuvot osuvat kohdalleen, kun otat asiantuntijan kanssa videopuhelun suoraan työmaalta.

Tällä työmaalla mittalaite ja hälytykset asennettiin niin, että yksittäiset tuulenpuuskat eivät aiheuta hälytystä. Hälytys tulee vasta silloin, kun huoneen lämpötila laskee kauttaaltaan liian alas. Jos seuranta olisi ollut käytössä valmiiksi jo kaikissa huoneissa, olisi riittänyt mittalaitekohtaisen hälytysrajan muuttaminen uuteen tilanteeseen sopivaksi. Tämän olisi voinut tehdä suoraan palvelussa, millä tahansa nettiselaimella.

Ilmaston vaikutus rakentamiseen

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo rakentajienkin työhön, kun sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Ilmastonmuutoksen seurauksena myös ilman suhteellinen kosteus lisääntyy, joka mm. hidastaa kuivumista. Ympäristöministeriön mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset on jo nyt huomioitu rakentamismääräyksissä. Tällaisia ovat esimerkiksi lumi- ja tuulikuormien sekä viistosaderasituksen kehitys.

Suomessa vuorokauden keskilämpötila pysyttelee nollan alapuolella suuren osan vuodesta. Rakentamisen suunnittelussa pitää kuitenkin ottaa huomioon kaikki erityisolosuhteet ja varautua ennakkoon myös talveen. Materiaalien vaurioituminen jäätymällä on suuri riski. Esimerkiksi tuore betoni ei saa päästä jäätymään.

Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta on rakentamisen apuna, kun halutaan varmistaa rakentamisen laatu ja puhdas sisäilma. ioLivingin älykkäät ratkaisut tuovat kokonaisvaltaisen näkymän vastuullisen rakentamiseen. Tutustu tarkemmin palveluumme.