CON Rakennuslisenssi
26.03.2019

Julkaisimme CON Rakennuslisenssin työmaan mittaustulosten analysointiin ja seurantaan

ioLivingin laitteilla mitataan rakennustyömaan olosuhteita reaaliaikaisesti. CON Rakennuslisenssi on suunnattu rakennusalan ammattilaisten käyttöön työmaan mittaustulosten analysoimiseksi ja seuraamiseksi suoraan netissä havainnollisen käyttöliittymän kautta.

Työmaan tehokkuus, laatu ja ennustettavuus paranevat

Rakennustyömaan jatkuvatoimisella olosuhdeseurannalla parannetaan projektien tehokkuutta ja aikataulutusta sekä varmistetaan rakennuksen laatukriteerien täyttyminen. Tietoa voidaan hyödyntää ja analysoida ajasta ja paikasta riippumatta.

Huippulaadukkaat anturimme ja innovatiiviset ratkaisumme takaavat tarkat mittaustulokset sekä tiedonsiirron luotettavasti vaativissakin olosuhteissa. CON Rakennuslisenssillä aktivoidaan työmaalle hyödyllisiä lisäominaisuuksia ioLiving palveluun. Lisäominaisuuksilla voit mm. antaa lukuoikeuksia toisille käyttäjille, selata työmaan mittaustietoja myös taaksepäin (päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymät), vertailla useamman mittauspisteen tietoja graafisesti, tehdä kosteusanalyysin (tulos näytetään kolmella käyrällä: suhteellinen ja absoluuttinen kosteus ja kastepiste) sekä erilaisia tarkastuslistoja ja paljon muuta.

Tiedonkulku ei ole koskaan ollut yhtä vaivatonta, luotettavaa ja kustannustehokasta.

Lue lisää CON Rakennuslisenssistä (esite)

Lue lisää ioLiving ratkaisuista rakennustyömaalle