Roti raportti 2019
19.03.2019

ROTI 2019 -raportissa tärkeää tietoa meille kaikille rakennetun omaisuutemme tilasta

Tänään julkaistu ROTI 2019 -raportti tarjoaa mielenkiintoista tietoa tämän hetkisestä rakennetun omaisuuden tilasta Suomessa. Raportti on puolueeton yhteenveto useista asiantuntija lausunnoista. Digitaalisten palveluiden osalta raportissa mainitaan seuraavaa:

”Rakennuksiin, infraan ja alueisiin liittyvää tietoa täytyy hyödyntää katkeamattomana ketjuna läpi suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon eri vaiheiden. Tärkeässä osassa ovat tiedon ajan tasalla pitäminen, harmonisointi ja standardisointi sekä rajapintojen avaaminen ja tietoväylien käytettävyys.”

ROTI 2019 -raportti

ioLiving järjestelmä on rakentamisen, käytön ja ylläpidon eri vaiheisiin sopiva palvelu, jonka avulla kaikki osapuolet saavat reaaliaikaista ja helposti ymmärrettävää tietoa. Tämän tiedon avulla pystytään tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä ja sitä kautta tehostamaan toimintaa. Tiedon avulla asioihin pystytään myös reagoimaan nopeasti ja työt voidaan aikatauluttaa entistä tarkemmin. Se mahdollistaa todellisen tiedolla johtamisen.

Aiemmin rakennustyömailla yksittäisinä mittauksina kerätty tieto voidaan nyt kerätä ja tallentaa automaattisesti yötä päivää. Tieto pysyy tallessa ja se on helposti löydettävissä sekä jaettavissa tarvittaville tahoille myös projektin päättymisen jälkeen.

ioLiving on yhteistyössä rakennusalan toimijoiden kanssa Suomessa kehitetty palvelukokonaisuus, joka mittaa, kerää ja analysoi tietoa langattomasti. Palvelu kehittyy koko ajan vastaamaan asiakkaiden uusia tarpeita. ioLiving mittalaitteita on kymmeniä eri malleja ja ne kattavat suuren joukon mittauskohteita. Mittalaitteet on lisäksi suunniteltu niin, että ne ovat helposti muokattavissa käyttökohteiden vaatimusten mukaisesti.

ioLiving, ratkaisut rakentamiseen. Ote rakenteiden kosteusanalyysistä.
Ote rakenteiden kosteusanalyysistä

Järjestelmän käyttäminen ei vaadi erillistä laitteistoa vaan palvelu on käytettävissä tietokoneen selaimelta ja Android tai iPhone puhelimilta. ioLiving palvelu tukee yleisiä rajapintoja, joiden avulla kerätty tieto on myös helposti integroitavissa muihin järjestelmiin. ioLiving on osa rakentamisalan tarvitsemaa ekosysteemiä.

Lue lisää ioLiving ratkaisuista rakennustyömaalle