15.01.2020

Ruokahävikin kirjaus 5 sekunnissa

Ruoan päätyminen jätteeksi on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestämätöntä. Kaikista yksinkertaisin keino vähentää ruoan ympäristö- ja talousvaikutuksia on ennaltaehkäistä ruokahävikin syntymistä. Tavoitteena on puolittaa ruokahävikin määrä vuoteen 2030 mennessä (EU ja YK).

On selvää, että ruokahävikkiä pitää vähentää, mutta kokonaan ongelmaa ei voida poistaa. Toimenpiteiden kohdentamiseen tarvitaan nykyistä tarkemmat ja helppokäyttöiset työkalut. ioLiving HävikkiValvoja on ammattikeittiöiden ja keittiöketjujen apuna ruokahävikin pienentämisessä.

Toimenpiteet ruokahävikin pienentämiseksi edellyttävät tietoa siitä, minkälaista hävikkiä syntyy eniten. Ammattikeittiö voi kerätä tietoa hävikin määrästä HävikkiValvojan avulla. Toimenpiteet kohdistetaan hävikkiin, joka on arvoltaan tai hiilijalanjäljeltään merkittävää.

Älyvaa’alla kirjaus vie vain 5 sekuntia

Keittiöhenkilökunta on kuitenkin kiireistä ja hävikkitiedon kerääminen jääkin usein tekemättä, koska sen kirjaaminen vie liian paljon aikaa. ioLiving on kehittänyt Älyvaa’an, jonka avulla hävikkitiedon kirjaus kestää vain 5 sekuntia. Kerätty tieto on luotettavaa, koska kirjauksen tekee keittiöhenkilökunta itse.

Älyvaaka täydentää ÄlykäsKeittiö ratkaisua, jonka avulla ammattikeittiöt hoitavat omavalvonnan ja hävikkiseurannan. Lue lisää ja perehdy Älyvaaka-ratkaisuun ja ÄlykäsKeittiö-konseptiin alla olevista linkeistä.

HävikkiValvoja

HävikkiValvoja on kokonaisvaltainen ratkaisu ruokahävikin reaaliaikaiseen seurantaan ammattikeittiöissä. Ymmärrä, mistä ruokahävikkiä syntyy ja kohdista toimenpiteitä sen pienentämiseksi. Samalla pienenee myös ravintolan tuottama hiilijalanjälki. Lue lisää HävikkiValvojasta

ÄlykäsKeittiö-konsepti

ioLivingin ÄlykäsKeittiö-ratkaisulla keittiöt ja ravintolat pystyvät toteuttamaan omavalvonnan helposti, luotettavasti ja reaaliaikaisesti. Ratkaisu toimii osana asiakkaan HACCP-ohjelmaa (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet) sisältäen automaattisen poikkeamaraportoinnin ja hälytykset.

Lue lisää ÄlykäsKeittiö-konseptista