28.04.2022

Scandic hotelleissa käytössä SmartKitchen

Scandic varmistamaan ruokaturvallisuuden ja vähentää ruokahävikkiä digitaalisilla ratkaisuilla

Scandic käyttää ioLivingin SmartKitchen-ratkaisuja kaikissa 150 hotellissaan Suomessa ja Ruotsissa. Palvelua otetaan parhaillaan käyttöön myös Saksassa. Digitaaliset ratkaisut tukevat johdon ja keittiöhenkilökunnan päivittäistä toimintaa.

Scandicin tavoitteena on olla alansa edelläkävijä vastuullisuus asioissa

Vastuullisuustyö alkoi Scandic hotelliketjussa 90-luvun alussa, jolloin asiakasta pyydettiin ripustamaan pyyhkeensä kylpyhuoneen naulaan, jos hän halusi käyttää sen uudelleen ilman, että se vaihdettaisiin automaattisesti useamman yön yöpymisen aikana uuteen. Scandic otti käyttöön myös ensimmäisenä suomalaisena hotelliketjuna ResQ Club -palvelun. 

Joutsenmerkin saaminen hotellille merkitsee esimerkiksi tarkkoja mittareita hiilidioksidipäästöille, energian ja veden kulutukselle, jätehuollolle ja kemikaalien käytön määrälle sekä laadulle. Saksassa ja Puolassa ovat vastaavasti hotelleilla käytössä Green Globe tai EU Ecolabel -merkit. Scandicin tavoitteena on, että kaikki sen hotellit täyttävät ympäristösertifioidun hotellin kriteerit. SmartKitchen-ratkaisu on yksi niistä digitaalisista apuvälineistä, joka auttaa Scandicia saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Ruokahävikin vähentäminen

Scandic on ylintä johtoa myöten kiinnostunut ruokahävikistä. Toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi mietitään koko organisaation tasolla. SmartKitchen-palvelu on integroitu osaksi Scandicin johdon raportointijärjestelmään. Ruokahävikin määrä on mukana johdon raportoinnissa. Hyvä esimerkki edistyksellisestä johtamisesta.

Scandic seuraa ja pyrkii vähentämään ruokahävikin määrää systemaattisesti suunnittelulla ja henkilökunnan perehdyttämisellä. Parhaat käytännöt voidaan helposti jakaa suoraan SmartKitchen-palvelussa. Toimenpiteillä on merkittävä vaikutus ruokahävikin määrään ja ruoan katteeseen.

Koska apuvälineet ovat automaattisia ja helppokäyttöisiä, on niiden käyttöön helppo kannustaa. Käyttämättömänä paraskin apuväline on hyödytön.

”Asiaa ei pidä ajatella siten, että on paljon tekniikkaa hallittavana, vaan että järjestelmät ovat vain apuvälineitä helpottamaan työtämme,” sanoo keittiöpäällikkö Ali Suviala, Scandic Grand Central Helsinki

Omavalvonta reaaliajassa

Automatisoitu kylmälaitteiden seuranta on tärkeässä roolissa etenkin suurissa yrityksissä. Ei tarvita muuta, kuin että joku jättää kylmävaraston tai jääkaapin oven vahingossa auki, niin ruokahävikkiä syntyy paljon ja se tulee kalliiksi.

”Voin sanoa, että monta kertaa on jäänyt ovia auki ja tilanne on saatu SmartKitchen-omavalvontajärjestelmän ansiosta pelastettua, niin että yhtään varsinaista vahinkoa emme ole kärsineet. Kylmähuoneen pettäessä hälytys tulee suoraan puhelimeen ja olemme voineet reagoida niihin saman tien,” kertoo Suviala.

Organisaatiotason johtaminen

SmartKitchen palvelussa hallitaan ja seurataan toimenpiteitä koko organisaation tasolla. Palvelun kautta voidaan tiedottaa koko organisaatiolle ruokaturvallisuuteen tai hävikin vähentämiseen liittyvistä asioista. Antaa hyviä vinkkejä ja jalkauttaa parhaat käytännöt. SmartKitchen auttaa myös vähentämään sesonkien vaikutusta hävikkiin.

Palvelun etusivun helppokäyttöinen hallintapaneeli nopeuttaa tietojen analysointia. Aluevastaavat pitävät silmällä oman alueensa keittiöiden toimintaa ja kestävästä kehityksestä vastaava käy läpi tietoja maakohtaisella tasolla. Yksittäinen hotelli näkee ja vastaa oman keittiönsä toimista.

”Sovellus on kännykässä ja siitä on helppo ja mielenkiintoista seurata missä mennään. Se myös innostaa parantamaan. Kuukausiraportista näemme kilomäärän, asiakasmäärän ja hävikin per asiakas. Jos hävikin määrä yhtäkkiä lisääntyisi, se huomattaisiin heti ja pääsisimme puuttumaan asiaan tuoreeltaan. Tärkeintä on, että laitteet toimivat moitteetta ja henkilöstöllä on ohjeistus mitä tehdään. Sitä parempi, mitä yksinkertaisempi prosessi on,” sanoo Suviala.

Omavalvonnan kaikki tiedot tallentuvat automaattisesti SmartKitchen-pilvipalveluun. Järjestelmä on käytännössä näkymätön ilman, että se aiheuttaa yhtään ylimääräistä tekemistä. Käsimittareilta tiedot siirtyvät KeittiöApuri-sovelluksella kätevästi samaan paikkaa.

Easy Start -paketit

Scandicin henkilökunta on tottunut hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja ja oppiminen sujui nopeasti. Toimitukset tehtiin Easy Start -paketteina, ja ratkaisut olivat käytössä kolmessa tunnissa ilman teknistä asennusta tai konfigurointia.

SmartKitchen-palvelu

SmartKitchen on suomalainen yritys, jonka palvelu koostu useista digitaalisista ratkaisuista ruokapalvelualan yrityksille. Kehitämme pilvipalveluamme asiakkaiden tarpeitten pohjalta. Suomalaista osaamista jo vuodesta 2013

Lue lisää digitaalisesta omavalvonnasta osana omaa HACCP-järjestelmää

Lue lisää digitaalisesta ratkaisusta ruokahävikin vähentämiseen