Skanska seuraa OYS:n työmaalla olosuhteita ioLiving-ratkaisulla
07.09.2021

OYS 2030 B-rakennuksen työmaalla seurataan olosuhteita reaaliajassa

Tavoitteena terveellinen sisäilma

OYS 2030 uudistusohjelman mukaan työmaan resepti kohti turvallista ja terveellistä sairaalaa on ”laajalla rintamalla tehtävä yhteistyö, suunnittelupöydiltä rakennuksen elinkaaren päähän jatkuva huolellinen tekeminen ja hippunen teknologiaa työn apuna”.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tilaajana asettanut kosteudenhallinnalle kriteerit jo suunnitteluvaiheessa. Tarvittavat toimenpiteet on määritelty yhdessä suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa. Hankkeissa toimivat myös kosteudenhallinnan koordinaattori, jotka valvovat ja ohjaavat kosteudenhallinnan toteutumista hankkeessa aina rakennuksen käyttöönottoon asti. Rakennustyössä tulee noudattaa Oulussa kehitettyä Kuivaketju 10 -ohjelmaa. Jokaiselle rakennukselle on laadittu oma kosteudenhallinnan riskiarviointi. Niissä on huomioitu myös vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaikutus. Myös ilmastomuutos vaikuttaa jo rakentajienkin työhön, kun sään ääri-ilmiöt lisääntyvät.

B-rakennuksen Allianssi on jo keväästä asti varmistanut oikeanlaiset olosuhteet työmaallaan ioLiving jatkuvatoimisella olosuhdeseurannalla. ioLivingin ratkaisut olosuhdeseurantaan auttavat täyttämään kosteudenhallinnan kriteerit ja varmistamaan terveellisen sisäilman myös pidemmällä aikavälillä.

Pidetään huoli siitä, että rakenteet ovat kuivat, jolloin niistä ei muodostu sisäilmaongelmia myöhemminkään

Avainasemassa on rakennusajan olosuhteiden hallinta ja niiden pidemmän aikavälin seuranta. ioLivingin älykkäillä mittalaitteilla ja pilvipalveluratkaisulla jäävät turhat työvaiheet pois, jolloin myös laatu ja ennustettavuus paranevat.

B-rakennuksen työmaalla olosuhteita seurataan ioLiving HL+ mittalaitteilla, jotka soveltuvat vaativiinkin olosuhteisiin. Mittalaite seuraa sekä ilman lämpötilaa että kosteutta. Mittalaitteiden avulla rakenteiden kosteuskäyttäytymistä voidaan seurata niin rakennusaikana kuin rakennuksen valmistuttuakin. Laite on helppo asentaa, se sijoitetaan haluttuun paikkaan ja laitetaan virtakytkimestä päälle. Tiedonsiirto mittalaitteilta palveluun on toteutettu ioLiving Mobile Gatewayn kautta, joka kytkeytyy automaattisesti Internettiin tehdasasennetun SIM-kortin avulla.

ioLivingin-palvelu lähettää automaattisesti hälytykset tekstiviestinä ja sähköpostina, jos työmaan olosuhteet ylittävät niille asetetut raja-arvot. Mittaustiedon kulku projektin sisällä sekä haluttujen yhteistyökumppaneiden kesken voidaan hoitaa suoraan antamalla lukuoikeuksia ioLiving-palveluun. Kaikilla osapuolilla on reaaliaikainen näkymä työmaan rakentamisen olosuhteisiin. Ja mikä parasta, kaikki tieto tallentuu digitaaliseen arkistoon, josta se on tarkasteltavissa myös jälkikäteen.

Rakennusaikaisen pölyn kulkeutuminen

Työmaan-aikainen puhtaudenhallinta on yksi sairaalan sisäilmaankin vaikuttava tekijä. Sairaalatyömaalla tähän on kiinnitetty erityistä huomiota.

B-rakennuksen työmaalla käytetään ioLiving DUST -pölymittalaitteita. Mittalaite auttaa löytämään vähän pölyä tuottavat työmenetelmät ja työvälineet sekä varmistamaan ilmanpuhdistuksen toiminnan. DUST-mittalaite mittaa pienhiukkas- ja hiukkasmääriä (PM1, PM2.5, PM4 ja PM10). Mittaustieto siirtyy nettiin langattomasti, laite tarvitsee vain kytkeä verkkovirtaan.

Pölymittalaitetta suositellaan käytettäväksi kohteessa riittävän pitkään, jotta hetkelliset vaihtelut suhteessa pitkän ajan trendiin tulevat esille. Hetkellisesti tehty mittaus ei kerro pölyn todellista määrää, eikä sen mahdollisesti aiheuttamaa altistusta. Laite soveltuu myös pölytasojen vertailuun eri kohteissa.

Mikä on OYS2030? Uutta sairaalaa rakentamassa

B-rakennusta tehdään allianssin voimin

B-osan toteutusvaiheeseen kuuluu noin 59 000 bruttoneliömetriä uusien sairaalatilojen ja 15 000 m2 maanalaisten paikoitustilojen rakentamista Oulun Kontinkankaan sairaala-alueelle. B-osan toteuttaminen tapahtuu yhtä aikaa A-osan kanssa siten, että nämä muodostavat valmistuttuaan ydinsairaalan kokonaisuuden. B-rakennus ja A-rakennus valmistuvat ja otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana.

B-rakennuksen allianssiin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kumppaneina Skanska Talonrakennus Oy, Caverion Suomi Oy ja Siemens Oy. Hankkeen rakennuttamisen asiantuntijatehtävistä ja suunnittelusta vastaavat A-lnsinöörit Oy, arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, UKI Arkkitehdit Oy ja Granlund Oy.

Monialaista osaamista tarvitaan hankkeen monitahoisuuden vuoksi ja myös siksi, että löydetään teknisesti ja käytännöllisesti parhaat ratkaisut.

Seuraa OYS2030-projektia: Miten Oulussa rakennetaan maailman älykkäintä sairaalaa

Lue lisää Skanskan palveluista

Kuva: Skanska/Senni Luttinen

ioLiving – rakentamisen olosuhdeseurantaa

Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta on rakentamisen apuna, kun halutaan varmistaa rakentamisen laatu ja puhdas sisäilma. ioLivingin älykkäät ratkaisut tuovat kokonaisvaltaisen näkymän vastuullisen rakentamiseen. Meille on kunnia-asia olla mahdollistamassa, että projektille asetetut kosteudenhallinnan kriteerit voidaan täyttää.

Asiakkaitamme ovat mm. SafeDrying, Ramirent, MP-Yhtymä, Lujabetoni, Varte, Museovirasto, Oulun Kosteustutkimus, Palvelukeskus Helsinki, Metos, Burlodge, Rendisk, Ali Group, Scandic Hotels ja Combico.

Lue lisää jatkuvatoimisesta olosuhdeseurannasta rakennusalan ammattilaisille

Tutustu HL+-mittalaitteeseen

Tutustu DUST-pölymittalaitteeseen