Tehokkuutta, laatua ja ennustettavuutta rakennustyömaille

Rakennustyömaan jatkuva olosuhdeseuranta tuottaa ainutlaatuista tehokkuutta. ioLivingin älykkäillä mittalaitteilla ja pilvipalveluratkaisulla jäävät turhat työvaiheet pois. Laatu ja ennustettavuus paranevat.

Suomalaisilla rakennustyömailla on tehty ioLivingin olosuhdemittauksia jo usean vuoden ajan. Tulokset ovat olleet erinomaiset ja asiakashyödyt ovat konkretisoituneet monessa kohteessa. ioLivingin-palvelu lähettää automaattisesti hälytykset tekstiviestinä ja sähköpostina, kun työmaan olosuhteet ylittävät asetetut raja-arvot.

Työmaan päättyessä olosuhdetiedot tallentuvat digitaaliseen arkistoon, josta ne ovat saatavilla vuosienkin jälkeen.

Rakentamisen olosuhdeseuranta

Ilman kosteus on yksi tärkeimmistä olosuhdeparametreistä, joita tulee seurata. Suhteellisen kosteuden lähestyessä kastepistettä on vaarana, että ulkoa tuotaviin rakennustarvikkeisiin ja työkaluihin tiivistyy kosteutta, jonka seurauksena ne vaurioituvat. Rakenteisiin imeytyvä kosteus saattaa aiheuttaa piileviä rakenneongelmia jo alhaisemmissa kosteuksissa.

Lämpötila vaikuttaa moneen asiaan. Rakennusvaiheessa käytetään usein tilapäisiä lämmitysjärjestelyjä. Lämmitys voi tällöin katketa ennakoimattomasti, mikä puolestaan voi johtaa esim. vesijohtojen jäätymiseen. Lämpötilan laskiessa ilmankosteus kondensoituu kylmille pinnoille aiheuttaen myöhemmin home- ja kosteusvaurioita. Erityisesti museoviraston suojelemissa kohteissa lämpötilan hallinnalle on asetettu tiukat vaatimukset.

Ilman puhtauden seuranta on muodostumassa entistä tärkeämmäksi P1-puhtausluokituksen myötä. ioLiving-ratkaisu auttaa löytämään vähän pölyä tuottavat työmenetelmät ja työvälineet sekä varmistamaan ilmanpuhdistuksen toiminnan. Pienhiukkas- ja hiukkasmäärää (PM1, PM2.5, PM4 ja PM10) mittavaa DUST-mittalaite on nyt saatavilla pitkän tuotekehityksen ja -testauksen jälkeen.

Ilmanvaihdon toimivuuden varmistus

Paine-eron mittauksella varmistetaan, että pölypitoinen ilma kulkeutuu oikeaan suuntaan. Esimerkiksi korjausrakentamisessa on varmistettava, että pöly ei kulkeudu rakennustyömaalta käytössä oleviin rakennuksen osiin. Väärin suunniteltu tuuletus saattaa johtaa myös kosteuden kondensoitumiseen eristeisiin ja rakenteisiin. ioLiving siirrettävä paine-eron mittauslaite on kätevä käyttää, koska kiinteitä järjestelmäasennuksia ei tarvita.

Betonin kuivuuden varmistaminen

Rakenteiden kosteusongelmien on todettu olevan vaikuttava tekijä sisäilmaongelmissa. Betonin ominaisuuksilla, rakenneratkaisuilla ja ympäristöolosuhteilla on oleellinen vaikutus siihen, miten nopeasti betoni kuivuu. Betonilattiaa ei saa pinnoittaa ennen kuin betonin kosteus alittaa kullekin pinnoitteelle määritellyn ylärajan.

Betonin kosteusmittaus on rakennustyömailla jokapäiväinen asia, joka voidaan automatisoida ioLivingin-ratkaisulla. Perinteisesti betonin kosteusmittaus on suoritettu manuaalisesti ja yksittäisinä mittauksina. ioLiving-ratkaisun avulla tämä tärkeä toiminto toteutetaan reaaliaikaisesti ja mittaustuloksia voidaan tarkastella nettiselaimen avulla missä ja milloin tahansa. Yksittäisiin mittauksiin verrattuna jatkuvan seurannan mittaustulosten luotettavuus on osoittautunut selvästi paremmaksi.

Ilman betonin kosteuden jatkuvaa seurantaa on vaikea arvioida lopputarkastuksen oikeaa ajankohtaa ja lopputarkastusmittaus joudutaankin useasti toistamaan. Jatkuvan kosteusseurannan avulla nähdään suoraan, koska betoni on riittävän kuiva lopputarkastusta varten ja näin tehostetaan toimintaa.

Betonirakenteiden kuivatuksen ohjaus

Heti betonivalun jälkeen alkavat tarvittavat toimenpiteet betonin kuivatukseen. Tarkkaan suunniteltua betonin kuivumista hallitaan sisäilman kosteuden ja lämpötilan avulla. Kosteuden poistumiseen rakenteista vaikuttavat lämpötilan ja rakennetta ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden ohella talorakenteet. Kuivuminen ei ole tasaista kaikissa valukohteissa.

Työmaalla on useita betonirakenteita ja projektin aikataulun kannalta on kustannustehokasta, että kaikki rakenteet saavuttavat hyväksytyn kosteustason samanaikaisesti. ioLivingin-ratkaisulla nähdään kaikkien kohteiden kuivuminen ja kuivatusta pystytään tehostamaan kohteissa, jotka kuivuvat hitaammin.

Tutustu tarkemmin

Monet ratkaisumme soveltuvat sekä rakennustyömaalle että valmiin rakennuksen olosuhteiden seurantaan.


 • TCL-mittalaite
  Lämpötilan seurantaan


 • STRL-mittalaite
  Mittaa kahta lämpötilaa ja kahta kosteutta


 • Pölymittalaite
  Mittaa pienhiukkas- ja hiukkasmääriä (PM1, PM2.5, PM4 ja PM10)


 • PDL-mittalaite
  Mittaa paine-eroa, lämpötilaa ja kosteutta


 • DWL-mittalaite
  Kahdella ulkoisella lämpötila-anturilla


 • HL+-mittalaite
  Mittaa lämpötilaa ja kosteutta


 • Mobile Gateway, tiedonsiirtolaite
  Valmiilla Internet-yhteydellä varustettu


 • Repeater
  LoRa radioviestin kantaman kaksinkertaistaminen


 • CON Rakennuslisenssi
  Luotettavan jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan linsessi rakennusalan ammattilaisille

Mittalaitteillamme voit seurata mm.:

 • Ilmankosteutta
 • Lämpötiloja
 • Ilman puhtautta ja pienhiukkasmääriä
 • Paine-eroja ja ilmanvaihdon toimivuutta
 • Betonin kuivumista

Asiakkaamme

Asiakkaitamme ovat mm. SafeDrying, Ramirent, MP-Yhtymä, Lujabetoni, Varte, Museovirasto, Oulun Kosteustutkimus, Palvelukeskus Helsinki, Metos, Burlodge, Rendisk, Ali Group, Scandic Hotels ja Combico.

Lue asiakkaittemme kokemuksia

Rakentamisen olosuhdeseuranta

Hyödyt rakennustyömailla

 • Turhat työvaiheet poistuvat, säästää aikaa
 • Helppo ja nopea käyttöönotto
 • Laatu ja ennustettavuus paranee, kannattavuus kasvaa
 • Turvallisuus lisääntyy
 • Laajennettavissa tarpeen mukaan

Rakennusten käytönaikaiset hyödyt

 • Varmistetaan terveellinen ja turvallinen sisäilma
 • Pidennetään rakennusten käyttöikää

Kysy lisää!

Haluatko tietää lisää tarkasta ja luotettavasta ratkaisusta rakentamisen olosuhdeseurantaan? Jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.