CON Rakennuslisenssi

CON Rakennuslisenssi
Luotettava ratkaisu rakennusalan ammattilaisille

ioLiving laitteilla seurataan rakennustyömaan olosuhteita ja betonin kuivumista. CON Rakennuslisenssi aktivoi nettipalveluun toimintoja mittaustiedon analysointiin, jakamiseen ja raportointiin. Toiminnot on suunniteltu rakennusalan ammattilaisille. Mittaustiedon kulku projektin sisällä sekä haluttujen yhteistyökumppaneiden kesken ei ole koskaan ollut yhtä vaivatonta ja luotettavaa. Voit varmistaa todelliseen tietoon perustuvan projektijohtamisen ja vastuullisen rakentamisen.

Tehokkuus, laatu ja ennustettavuus paranevat

Rakennustyömaan jatkuvatoimisella olosuhdeseurannalla parannetaan projektien tehokkuutta ja aikataulutusta sekä varmistetaan rakennuksen laatukriteerien täyttyminen. Seuraa olosuhteita reaaliaikaisesti ajasta ja paikasta riippumatta suoraan netin kautta. CON Rakennuslisenssillä aktivoidaan ioLiving palveluun työmaalle hyödyllisiä lisäominaisuuksia. Lisenssi on käyttäjätilikohtainen.

Lisenssi on helppo ottaa käyttöön

ioLiving toimittaa lisenssikoodin suoraan sähköpostiisi. Koodi aktivoidaan käyttäjän tilille kohdasta Käyttäjätili/ Lisenssi. Lisenssin voimassaoloaika on 12 kuukautta, joka alkaa aktivointihetkestä. Lisäominaisuudet ovat käytettävissä lisenssin voimassaoloajan.

Käyttöliittymään tulee automaattinen muistutussymboli, kun lisenssi on voimassa enää vähemmän kuin yhden kuukauden. Asiakas voi hankkia ja aktivoida uuden lisenssikoodin jo hyvissä ajoin, sillä uusi koodi jatkaa lisenssin voimassaoloa vasta vanhan lisenssin päättymishetkestä eteenpäin.

Kysy lisää

CON Rakennuslisenssin lisäominaisuuksia

Trendianalyysit

Selaa työmaan mittaustietoja myös taaksepäin. Käytössä on sekä päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymät.

Yhdistelmäanalyysi

Havainnollinen kokonaisnäkymä työmaan tilanteesta. Soveltuu erityisesti suurelle näytölle, vaikka työmaan yhteisessä projektihuoneessa.

Vertailuanalyysi

Voidaan verrata useamman mittauspisteen tietoja graafisesti. Esimerkiksi ilmankosteus eri kerroksissa tai betonin kosteus kaikissa mittauspisteissä.

Kosteusanalyysi

Kosteusmittaustulos näytetään kolmella eri käyrällä: suhteellinen kosteus, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Ilman suhteellinen kosteusprosentti on yleisimmin käytetty mittayksikkö. Absoluuttinen kosteus kertoo, kuinka monta litraa vettä on kuutiometrissä ilmaa. Se ei muutu lämpötilan vaihdellessa samalla tavalla kuin suhteellinen kosteus. Kastepiste on hyödyllinen mittayksikkö, kun halutaan arvioida kondensoitumisen vaaraa. Rakenteisiin kondensoituu vettä, kun lämpötila laskee alle kastepisteen.

Rakennuslaitteen käyttöönotto

Työmaakäyttöön tarkoitettujen ioLiving tiedonkeräyslaitteiden aktivointi edellyttää voimassa olevaa CON Rakennuslisenssiä. Tällaisia laitteita ovat: VAL, SRTL ja PDL.

Hälytysten jakelu

Jokaiselle mittausparametrille voidaan asettaa ylä- ja alarajat. Kun mittaus, esimerkiksi lämpötila, ylittää tai alittaa asetetun rajan, syntyy siitä automaattisesti hälytys. Hälytys lähetetään viestinä käyttäjän antamaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Lukuoikeudet

Käyttäjä voi antaa lukuoikeudet toiselle käyttäjälle. Tämä tapahtuu niin, että ensin esimerkiksi rakennuttaja luo itselleen oman käyttäjätilin ioLiving palveluun. Tämän jälkeen työmaa antaa rakennuttajalle lukuoikeudet.

Arkistointi

Samoja mittauslaitteita voidaan käyttää usealla työmaalla. Edellisen työmaan mittaustiedot tallennetaan arkistoon ennen uuden työmaan käynnistymistä.

CSV Export

Mittaustietojen siirtäminen Excel taulukkoon.

Kommentointi

Graafisen kuvaajan haluttuun kohtaan voidaan lisätä kommentti ja kertoa vaikka mittauspisteeseen kohdistuvasta toimenpiteestä. Esimerkki kommentista: “Huoneen tuuletusta lisättiin.”

Tarkastuslista/Toimenpiderekisteri

Työmaalle voidaan luoda lomakkeita tiettyjä tarkastuksia tai toimenpiteitä varten. Toimenpiteet voivat olla satunnaisesti toistuvia tai säännöllisiä (päivittäin, viikoittain, kuukausittain). Järjestelmä muistuttaa, jos säännölliseksi tarkoitetut toimenpiteet ovat tekemättä.

Ryhmittely

Mittauspisteet voidaan ryhmitellä. Esimerkiksi kerrostalotyömaalla ryhmiin “Kerros 1”, “Kerros 2”, jne.

PDF Export

Graafiset raportit voidaan tulostaa suoraan paperille tai pdf-tiedostoksi.

 

Lue lisää ioLiving asiakaskertomuksia

Asiakashyödyt

Rakennustyömailla on tehty ioLivingin olosuhdemittauksia jo usean vuoden ajan. Tulokset ovat olleet erinomaiset ja asiakashyödyt ovat konkretisoituneet monessa kohteessa.

Lue lisää asiakkaittemme kertomuksista

Kysy lisää!

Haluatko tietää lisää tarkasta ja luotettavasta ratkaisusta rakentamisen olosuhdeseurantaan? Jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.